Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 24/2006


UCHWAŁA NR 24/2006

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 4.12.2006 roku

w sprawie: stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radomiu.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póź. zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Stwierdza się, że Przewodniczącym Rady Miejskiej w Radomiu wybrany został Pan Wojciech Skurkiewicz.

2. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Wójcik

P R O T O K Ó Ł

Komisji Skrutacyjnej w sprawie (powołania) wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radomiu.

z dnia 4.12.2006 roku

Komisja Skrutacyjna w składzie:

Przewodniczący: 1. Karol Sońta

  1. Włodzimierz Konecki

  2. Jerzy Pacholec

  3. Adam Bocheński

Komisja Skrutacyjna stwierdza, że zostały zgłoszone następujące kandydatury:

  1. Mariusz Fogiel

  2. Wojciech Skurkiewicz

Po wyjęciu z urny kart do głosowania, Komisja Skrutacyjna ustaliła następujące wyniki głosowania:

1) na sali obecnych 28 radnych,

2) rozdano kart do głosowania 28

3) oddano kart do głosowania 28

4) oddano głosów nieważnych 0

5) oddano głosów ważnych na poszczególnych kandydatów:

1. Fogiel Mariusz 8

2. Skurkiewicz Wojciech 20

Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w wyniku głosowania Przewodniczącym Rady Miejskiej w Radomiu wybrany został Pan Wojciech Skurkiewicz

Podpisy Komisji Skrutacyjnej

Metadane

Data publikacji : 06.12.2006
Data modyfikacji : 06.11.2007
Obowiązuje od : 04.12.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Biuro Rady Miejskiej
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony

do góry