Uchwały

XXI/193/2019
Data publikacji 26.06.2019

Uchwała nr XXI/193/2019 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Radomiu nr XVIII/161/2019 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność miasta na prawach powiatu – Radom położonej w Radomiu przy ul. Inwestycyjnej składającej się z działek oznaczonych nr ewidencyjnym 279/5, 275/40 (Obr. 0070-Wośniki, ark. 74), na rzecz dzierżawcy

Załączniki

Data publikacji 26.06.2019

Rejestr zmian
Autor : Przewodnicząca Rady Miejskiej - Kinga Bogusz

Osoba publikująca: Agata Gierczak
Biuro Rady Miejskiej

Statystyka strony: 32 wizyt