Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr XV/145/2019 w sprawie zatwierdzenia projektu „Radomskie Centrum Wolontariatu „Kuźnia Obywatelska"”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych przez Gminę Miasta Radomia na realizację tego projektu.

Metadane

Data publikacji : 17.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przewodnicząca Rady Miejskiej - Kinga Bogusz
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak Biuro Rady Miejskiej

Opcje strony

do góry