Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/rada-miejska/uchwaly/42692,Uchwala-nr-7302018-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zag.html
2020-10-24, 22:44

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 730/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jeżowa Wola - Wschód”

Metadane

Data publikacji : 31.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przewodniczący Rady Miejskiej - Dariusz Wójcik
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak Biuro Rady Miejskiej

Opcje strony