Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/rada-miejska/uchwaly/41978,Uchwala-nr-6782018-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-studium-uwarunkowan-i.html
2020-10-24, 00:23

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 678/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom

Metadane

Data publikacji : 30.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przewodniczący Rady Miejskiej - Dariusz Wójcik
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak Biuro Rady Miejskiej

Opcje strony