Uchwały

Strona znajduje się w archiwum.

678/2018
Data publikacji 30.05.2018

Uchwała nr 678/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom

Załączniki

Data publikacji 30.05.2018

Rejestr zmian
Autor : Przewodniczący Rady Miejskiej - Dariusz Wójcik

Osoba publikująca: Agata Gierczak
Biuro Rady Miejskiej

Statystyka strony: 813 wizyt