Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/rada-miejska/uchwaly/35133,Uchwala-nr-3332016-w-sprawie-uchwalenia-wieloletniego-planu-rozwoju-i-modernizac.html
2020-11-30, 03:29

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 333/2016 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wodociągów Miejskich w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2016 - 2020.

Metadane

Data publikacji : 30.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Wiesław Wędzonka
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak Biuro Rady Miejskiej

Opcje strony