Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/rada-miejska/uchwaly/31249,Uchwala-nr-1442015-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-zmian-studium-uwarunk.html
2020-11-27, 06:40

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 144/2015 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom dla jednostek urbanistycznych: „Wacyn”, „Planty Wschodnie”, „1905 roku”, „Czachówek”, „Glinice Zachodnie”...

Nowelizacje lub dokumenty nowelizowane

Metadane

Data publikacji : 30.06.2015
Data modyfikacji : 30.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przewodniczący Rady Miejskiej - Dariusz Wójcik
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak Biuro Rady Miejskiej
Osoba modyfikująca informację:
Agata Gierczak

Opcje strony