Uchwały

Strona znajduje się w archiwum.

144/2015
Data publikacji 30.06.2015

Uchwała nr 144/2015 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom dla jednostek urbanistycznych: „Wacyn”, „Planty Wschodnie”, „1905 roku”, „Czachówek”, „Glinice Zachodnie”...

Załączniki

Data publikacji 30.06.2015

Data modyfikacji 30.05.2018
Rejestr zmian
Autor : Przewodniczący Rady Miejskiej - Dariusz Wójcik

Osoba publikująca: Agata Gierczak
Biuro Rady Miejskiej

Statystyka strony: 1432 wizyt