Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/rada-miejska/uchwaly/29487,Uchwala-nr-532015-w-sprawie-przyjecia-sprawozdania-z-dzialalnosci-Komisji-Bezpie.html
2020-10-24, 23:00

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała nr 53/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 2014 rok

Metadane

Data publikacji : 21.01.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przewodniczący Rady Miejskiej - Dariusz Wójcik
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak Biuro Rady Miejskiej

Opcje strony