Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/rada-miejska/sesje/protokoly-i-glosowania/40134,Protokol-z-LVI-sesji-Rady-Miejskiej-w-Radomiu-ktora-odbyla-sie-w-dniu-30-pazdzie.html
2020-05-26, 09:22

Protokół z LVI. sesji Rady Miejskiej w Radomiu, która odbyła się w dniu 30 października 2017r.

Metadane

Data publikacji : 29.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przewodniczący Rady Miejskiej - Dariusz Wójcik
Osoba udostępniająca informację:
Agata Gierczak Biuro Rady Miejskiej

Opcje strony