Najbliższe posiedzenia

Data publikacji 08.02.2019

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Radomiu

odbędzie się w dniu 19.02.2019r. (wtorek) o godz. 15.30 w Biurze Rady Miejskiej w Radomiu, ul. Moniuszki 9 pokój nr 9.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu nr 4 z posiedzenia Komisji.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Radomiu.
  3. Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
  4. Środki odurzające, dopalacze.
  5. Sprawy różne.

                         Przewodnicząca Komisji

                               Teresa Skoczek

Data publikacji 08.02.2019

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Sylwia Sykuła
Biuro Rady Miejskiej

Statystyka strony: 31 wizyt