Najbliższe posiedzenia

Data publikacji 27.04.2017

Posiedzenie Komisji ds. majątku spółek miejskich Rady Miejskiej w Radomiu

odbędzie się w dniu 27.04.2017r. (czwartek) o godz. 16.30 w siedzibie Spółki Port Lotniczy „Radom” S.A., ul. Kaszubska 2.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu nr 15 z posiedzenia Komisji.
  2. Analiza należności i zobowiązań Portu Lotniczego „Radom” S.A. wg struktury na 31.12.2016r. w zestawieniu do 2015 roku.
  3. Analiza wyników Portu Lotniczego „Radom” S.A. za I kwartał 2017 roku w zestawieniu do I kwartału 2016 roku (bilans, rachunek zysków i strat, zatrudnienie, średnia wynagrodzeń itp.).
  4. Szanse i zagrożenia dla Portu Lotniczego „Radom” S.A.
  5. Sprawy różne.                                                                  

                                              Przewodniczący Komisji

                                                    Roman Korczyński

Data publikacji 27.04.2017

Rejestr zmian
Autor:

Osoba publikująca: Sylwia Sykuła
Biuro Rady Miejskiej

Statystyka strony: 4 wizyt