Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/rada-miejska/interpelacje-i-zapytani/42030,Radny-Marcin-Kaca-interpelacja-w-sprawie-kwoty-przeznaczonej-na-nagrody-i-premie.html
2020-09-21, 15:45

Radny Marcin Kaca - interpelacja w sprawie kwoty przeznaczonej na nagrody i premie dla dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz kierowników jednostek miejskich podległych Prezydentowi

Metadane

Data publikacji : 04.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Radny Marcin Kaca
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Jurkowska Biuro Rady Miejskiej

Opcje strony