Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/plany-przestrzenne/obwieszczenia/52008,Obwieszczenie-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania.html
2021-03-02, 05:50

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów miasta Radomia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Metadane

Data publikacji : 29.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magda Wielogórska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Biuro Informacji Prasowej i Publicznej

Opcje strony