Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/plany-przestrzenne/obwieszczenia/51788,Obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-miejscowego-planu-zagospodarowan.html
2021-03-02, 12:58

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru doliny rz. Mlecznej zwanego „Piotrówka" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Metadane

Data publikacji : 08.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Radosław Witkowski
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Biuro Informacji Prasowej i Publicznej

Opcje strony