Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/plany-przestrzenne/obwieszczenia/51786,Obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-miejscowego-planu-zagospodarowan.html
2021-02-25, 06:22

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dolina rz. Mlecznej - Malczew - etap I" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Metadane

Data publikacji : 08.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Radosław Witkowski
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Biuro Informacji Prasowej i Publicznej

Opcje strony