Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/plany-przestrzenne/obwieszczenia/46656,Obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-miejscowego-planu-zagospodarowan.html
2020-08-04, 16:56

Strona znajduje się w archiwum.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Reja, Mireckiego, Wernera, Malczewskiego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Metadane

Data publikacji : 01.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Radosław Witkowski
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta

Opcje strony