Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/plany-przestrzenne/obwieszczenia/29748,Obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-dokumentu-strategiczneg.html
2020-11-30, 02:37

Strona znajduje się w archiwum.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu strategicznego pn. „Zintegrowany system transportu zbiorowego w Radomskim Obszarze Funkcjonalnym (ROF)”

Metadane

Data publikacji : 17.02.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Stanisław Bochyński
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta

Opcje strony