Urząd Miejski w Radomiu

Konkurs ze środków EFS na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach POKL 2007-2013,Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Metadane

Data publikacji : 06.10.2009
Data modyfikacji : 06.10.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry