Urząd Miejski w Radomiu

Informacja o wyniku konkursu ofert przeprowadzonego w dniu 15.07.2008r. na wynajem części powierzchni holu w budynku Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ul.Jana Kilińskiego 30.

Prezydent Miasta Radomia Ogłasza Konkurs Ofert
 na wynajem części powierzchni holu w budynku
 Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ul.Jana Kilińskiego 30.

 

 

 

Do konkursu mogą przystąpić podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

 

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu,  ul.Jana Kilińskiego 30, 26 - 600 Radom, I piętro, pokój nr 107.

 

Bliższe informacje udzielane są pod nr tel. 36-20-743, 36-20-748.

 

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul.Kilińskiego 30, I piętro,  pokój nr 107, do dnia 15.07. 2008r. do godz. 1000.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul.Kilińskiego 30, w dniu   15.07.2008r. o godz. 1030.

 

Prezydent Miasta Radomia zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

 

 

 

 

 

                                                                                  / - / Prezydent Miasta Radomia

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 27.06.2008
Data modyfikacji : 21.07.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Ważyńska Kierownik Biura Administracyjno- Gospodarczego
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Kołodziejska

Opcje strony

do góry