Ogłoszenia, komunikaty

OK/1/2008
Data publikacji 27.06.2008

Informacja o wyniku konkursu ofert przeprowadzonego w dniu 15.07.2008r. na wynajem części powierzchni holu w budynku Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ul.Jana Kilińskiego 30.

Prezydent Miasta Radomia Ogłasza Konkurs Ofert
 na wynajem części powierzchni holu w budynku
 Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ul.Jana Kilińskiego 30.

 

 

 

Do konkursu mogą przystąpić podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

 

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu,  ul.Jana Kilińskiego 30, 26 - 600 Radom, I piętro, pokój nr 107.

 

Bliższe informacje udzielane są pod nr tel. 36-20-743, 36-20-748.

 

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul.Kilińskiego 30, I piętro,  pokój nr 107, do dnia 15.07. 2008r. do godz. 1000.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul.Kilińskiego 30, w dniu   15.07.2008r. o godz. 1030.

 

Prezydent Miasta Radomia zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

 

 

 

 

 

                                                                                  / - / Prezydent Miasta Radomia

 

 

 

 

Załączniki

Data publikacji 27.06.2008

Data modyfikacji 21.07.2008
Rejestr zmian
Autor : Barbara Ważyńska Kierownik Biura Administracyjno- Gospodarczego

Osoba publikująca: Katarzyna Kołodziejska


Statystyka strony: 736 wizyt