Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/ogloszenia-komunikaty/53065,Zgloszenie-Polskiej-Spolki-Gazownictwa-Sp-z-oo-w-Tarnowie-z-dn-31032021r-budowa-.html
2021-04-15, 01:33

Zgłoszenie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie z dn. 31.03.2021r. – budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. 111, 130/3, 203 (obr. 0070, ark.81) w Radomiu.

ArIII.6743.195.2021.KP

Metadane

Data publikacji : 07.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Korpal Wydział Architektury

Opcje strony