Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/ogloszenia-komunikaty/52566,Zgloszenie-Polskiej-Spolki-Gazownictwa-Sp-z-oo-w-Tarnowie-z-dn-19022021r-budowa-.html
2021-04-11, 11:43

Zgłoszenie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie z dn. 19.02.2021r. – budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. 1/6 (obr. 0060, ark. 58) 187/7 (obr. 0060, ark. 57) położonych przy ul. Glinianej, Garbarskiej w Radomiu.

ArIII.6743.103.2021.AR- nie wniesiono sprzeciwu

Metadane

Data publikacji : 23.02.2021
Data modyfikacji : 16.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Roszczyk Wydział Architektury
Osoba modyfikująca informację:
Anna Roszczyk

Opcje strony