Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/ogloszenia-komunikaty/52102,Zgloszenie-Polskiej-Spolki-Gazownictwa-Sp-z-oo-w-Tarnowie-z-dn-08012021r-budowa-.html
2021-01-19, 09:33

Zgłoszenie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie z dn. 08.01.2021r. – budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. 105/33, 108/1, 133/1, 132 (obr. 0320, ark. 232) położonych przy ul. Botanicznej, Kozienickiej w Radomiu.

ArIII.6743.11.2021.AR

Metadane

Data publikacji : 13.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Roszczyk Wydział Architektury

Opcje strony