Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/ogloszenia-komunikaty/51606,Obwieszczenie-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-wydania-decyz.html
2021-03-02, 06:39

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa drogi gminnej ulicy Marii Fołtyn w Radomiu na odcinku od ulicy Holszańskiej do działki nr 242/4 (obr. 0020, ark. 7)

Metadane

Data publikacji : 23.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Korpal Wydział Architektury

Opcje strony