Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/ogloszenia-komunikaty/51560,Zgloszenie-Polskiej-Spolki-Gazownictwa-Sp-z-oo-w-Tarnowie-z-dn-16112020r-budowa-.html
2021-01-17, 10:49

Zgłoszenie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie z dn. 16.11.2020r. – budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. 159/17, 15/19, 15/8, 15/50, 15/29 (obr. 0020- Gołębiów, ark. 2) położonych przy ul. Franciszka Cichawy w Radomiu.

ArIII.6743.610.2020.AR- nie wniesiono sprzeciwu

Metadane

Data publikacji : 18.11.2020
Data modyfikacji : 08.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Roszczyk Wydział Architektury
Osoba modyfikująca informację:
Anna Roszczyk

Opcje strony