Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/ogloszenia-komunikaty/51553,Zgloszenie-Polskiej-Spolki-Gazownictwa-sp-z-o-o-z-dn-13112020r-Budowa-sieci-gazo.html
2021-01-17, 10:57

Zgłoszenie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. z dn. 13.11.2020r - Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia - gazociągu dn 40 PE w zakresie działki 156 (arkusz 241, obręb 0220) w Radomiu.

ArIII.6743.608.2020.ASZ - NIE WNIESIONO SPRZECIWU

Metadane

Data publikacji : 17.11.2020
Data modyfikacji : 10.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Wiosna-Osóbka Wydział Architektury
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Szurnik

Opcje strony