Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/ogloszenia-komunikaty/51531,Zgloszenie-Polskiej-Spolki-Gazownictwa-Sp-z-oo-w-Tarnowie-z-dn-03112020r-budowa-.html
2021-01-17, 10:37

Zgłoszenie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie z dn. 03.11.2020r. – budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. 1, 45/5 (obr. 0140- Długojów Górny, ark. 151) położonej przy ul. Malenickiej w Radomiu.

ArIII.6743.598.2020.AR- nie wniesiono sprzeciwu

Metadane

Data publikacji : 13.11.2020
Data modyfikacji : 25.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Roszczyk Wydział Architektury
Osoba modyfikująca informację:
Anna Roszczyk

Opcje strony