Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/ogloszenia-komunikaty/50897,Zgloszenie-Polskiej-Spolki-Gazownictwa-sp-z-oo-w-Tarnowie-z-dn-14092020r-budowa-.html
2020-10-29, 23:38

Zgłoszenie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie z dn. 14.09.2020r. – budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr ewid. 232/4 (obr. 0220- Wólka Klwatecka, ark. 186) położonej przy ul. Klwateckiej w Radomiu.

ArIII.6743.486.2020.AR - nie wniesiono sprzeciwu

Metadane

Data publikacji : 16.09.2020
Data modyfikacji : 06.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Roszczyk Wydział Architektury
Osoba modyfikująca informację:
Anna Roszczyk

Opcje strony