Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/ogloszenia-komunikaty/50876,Zgloszenie-Polskiej-Spolki-Gazownictwa-sp-z-oo-w-Tarnowie-z-dn-08092020r-budowa-.html
2020-09-22, 07:12

Zgłoszenie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie z dn. 08.09.2020r. – budowa gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 34/10 (obr. 0150, ark.160 ) położonej przy ul. Stefana Banacha w Radomiu.

Ar III.6743.480.2020.AR

Metadane

Data publikacji : 14.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Roszczyk Wydział Architektury

Opcje strony