Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/ogloszenia-komunikaty/50856,zawiadomienie-o-przedluzeniu-terminu-zalatwienia-sprawy.html
2020-10-26, 14:07

zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

zawiadomienie stron, że nie jest możliwe załatwienie opisanej wyżej sprawy w ustawowym terminie z uwagi na wydłużoną procedurę administracyjną związaną z kwestią ustalenia osób posiadających tytuł prawny do działki nr 5/1 (obręb 0060 - Zamłynie, ark. 58) przy ul. Garbarskiej 29 w Radomiu. Nowy termin załatwienia sprawy wskazuje się na 30 listopada 2020 roku.

Metadane

Data publikacji : 10.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Wasik Wydział Architektury

Opcje strony