Urząd Miejski w Radomiu

Zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie wydania pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania budynku handlowo-usługowego na budynek mieszkalny wraz z jego przebudową, rozbudową i nadbudową usytuowanego na działce o nr ewid. 8/2 (obr.0220, ark. 187) położonej w Radomiu przy ul. Klwateckiej 105

ArII.6740.1.511.2020.TŻ

Metadane

Data publikacji : 08.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Korpal Wydział Architektury

Opcje strony

do góry