Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/ogloszenia-komunikaty/49902,Zgloszenie-Wodociagow-Miejskich-w-Radomiu-Sp-z-oo-z-dn-25062020r-budowa-sieci-ka.html
2020-08-12, 03:08

Zgłoszenie Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. z dn. 25.06.2020r. - budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 28 (obr. 0150, ark. 160) i działce nr 6/5 (obr. 0150, ark. 161) przy ul. Rumiankowej w Radomiu

ArIII.6743.329.2020.AR - nie wniesiono sprzeciwu

Metadane

Data publikacji : 29.06.2020
Data modyfikacji : 20.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Roszczyk Wydział Architektury
Osoba modyfikująca informację:
Anna Roszczyk

Opcje strony