Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/ogloszenia-komunikaty/49416,Zgloszenie-Polskiej-Spolki-Gazownictwa-sp-z-oo-w-Tarnowie-z-dn-13052020r-budowa-.html
2020-06-05, 11:50

Zgłoszenie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie z dn. 13.05.2020r. – budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 1 i 106/5 (obr. 0140, ark. 151) położonych przy ul. Malenickiej w Radomiu.

Ar III.6743.233.2020.UM - nie wniesiono sprzeciwu

Metadane

Data publikacji : 15.05.2020
Data modyfikacji : 03.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Urszula Majka Wydział Architektury
Osoba modyfikująca informację:
Urszula Majka

Opcje strony