Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/ogloszenia-komunikaty/48705,Zawiadomienie-o-czynnosciach-wyznaczeniawznowienia-punktow-granicznych-nieruchom.html
2020-10-01, 01:08

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia/wznowienia punktów granicznych nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 69/4, ark. 91, obręb ewidencyjny 0090 - Mariackie

Metadane

Data publikacji : 14.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mgr inż. Mirosława Wilczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Szczepański Wydział Geodezji

Opcje strony