Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/ogloszenia-komunikaty/48670,Zgloszenie-Polskiej-Spolki-Gazownictwa-sp-z-oo-w-Tarnowie-z-dn-07022020r-budowa-.html
2020-10-30, 00:17

Zgłoszenie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie z dn. 07.02.2020r. – budowa gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 41/6 (obr. 0330, ark. 242) położonej przy ul. Kozienickiej w Radomiu.

Ar III.6743.82.2020.UM - nie wniesiono sprzeciwu

Metadane

Data publikacji : 11.02.2020
Data modyfikacji : 02.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Urszula Majka Wydział Architektury
Osoba modyfikująca informację:
Urszula Majka

Opcje strony