Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/ogloszenia-komunikaty/48660,Zgloszenie-Polskiej-Spolki-Gazownictwa-sp-z-oo-w-Tarnowie-z-dn-05022020r-budowa-.html
2020-10-30, 00:26

Zgłoszenie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie z dn. 05.02.2020r. – budowa gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr 32, 13/1, 13/4, 13/22, 13/24 (obr. 0121, ark. 127) położonych przy ul. Gajowej w Radomiu.

Ar III.6743.79.2020.UM - nie wniesiono sprzeciwu

Metadane

Data publikacji : 07.02.2020
Data modyfikacji : 27.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Urszula Majka Wydział Architektury
Osoba modyfikująca informację:
Urszula Majka

Opcje strony