Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/ogloszenia-komunikaty/48642,Zgloszenie-Polskiej-Spolki-Gazownictwa-sp-z-oo-w-Tarnowie-z-dn-05022020r-budowa-.html
2020-10-30, 00:14

Zgłoszenie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie z dn. 05.02.2020r. – budowa gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 147/7 (obr. 0220, ark. 241) położonej przy ul. ks. Jana Ziei w Radomiu.

Ar III.6743.76.2020.UM - nie wniesiono sprzeciwu

Metadane

Data publikacji : 07.02.2020
Data modyfikacji : 27.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Urszula Majka Wydział Architektury
Osoba modyfikująca informację:
Urszula Majka

Opcje strony