Urząd Miejski w Radomiu

Zawiadomienie o przesłaniu odwołania od decyzji Nr 11/2020 z dnia 14.01.2020r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu

Zgodnie z art. 133 KPA przesłano dnia 29.01.2020r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu 26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53 odwołanie Pana Sławomira Kasprzyka, Pana Leszka Zegarka oraz Pana Tomasza Madeja od decyzji Prezydenta Miasta Radomia Nr 11/2020 z dnia 14.01.2020r. (znak : ArII.6730.454.2019.EM) ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi na działkach nr ewid. 119/9, 119/10, 119/12, 119/13, 121/6, 121/7, 121/8, 121/9, 123/1, 123/2, 123/3 (obręb 0020-Gołębiów, ark. 18) położonych w Radomiu, nie znajdując podstaw do zastosowania art. 132 KPA.

Metadane

Data publikacji : 30.01.2020
Data modyfikacji : 30.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Molenda-Suszyńska Wydział Architektury
Osoba udostępniająca informację:
Karol Majcher Wydział Architektury
Osoba modyfikująca informację:
Karol Majcher

Opcje strony

do góry