Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/ogloszenia-komunikaty/48381,Zgloszenie-Polskiej-Spolki-Gazownictwa-sp-z-oo-w-Tarnowie-z-dn-14012020r-budowa-.html
2020-09-27, 05:30

Zgłoszenie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie z dn. 14.01.2020r. – budowa gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr 178/1 i nr 270/2 (obr. 0121-Godów, ark. 128) położonych przy ul. Wiejskiej w Radomiu.

Ar II.6743.22.2020.UM - nie wniesiono sprzeciwu

Metadane

Data publikacji : 16.01.2020
Data modyfikacji : 04.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Urszula Majka Wydział Architektury
Osoba modyfikująca informację:
Urszula Majka

Opcje strony