Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/ogloszenia-komunikaty/48269,zgloszenie-Polskiej-Spolki-Gazownictwa-Sp-z-oo-z-siedziba-przy-ul-Bandrowskiego-.html
2020-09-27, 07:11

zgłoszenie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów Oddział Gazowniczy w Warszawie ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa z dnia 19.12.219 r. budowy sieci gazowej na dz. nr 88/10 i 145 (obr. 0020, ark. 12) położonych w Radomiu

nie wniesiono sprzeciwu

Metadane

Data publikacji : 30.12.2019
Data modyfikacji : 14.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Popko Wydział Architektury
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Popko

Opcje strony