Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/ogloszenia-komunikaty/48268,zgloszenie-Polskiej-Spolki-Gazownictwa-Sp-z-oo-z-siedziba-przy-ul-Bandrowskiego-.html
2020-09-27, 07:12

zgłoszenie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów Oddział Gazowniczy w Warszawie ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa z dnia 20.12.2019 r. budowy sieci gazowej na dz. nr 24, 16/1, 16/9 (obr. 0140, ark. 150) położonych w Radomiu

Metadane

Data publikacji : 30.12.2019
Data modyfikacji : 30.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Popko Wydział Architektury
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Popko

Opcje strony