Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/ogloszenia-komunikaty/48262,Zgloszenie-Polskiej-Spolki-Gazownictwa-Sp-z-oo-w-Tarnowie-z-dn-19122019r-budowa-.html
2020-09-27, 07:10

Zgłoszenie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie z dn. 19.12.2019r. – budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 35/1, 35/2 (obr. 0070, ark. 81) w Radomiu.

Metadane

Data publikacji : 24.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Korpal Wydział Architektury

Opcje strony