Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/ogloszenia-komunikaty/47903,Zgloszenie-Pana-Macieja-Pajestki-z-dn-15112019r-budowa-sieci-wodociagowej-i-kana.html
2020-10-30, 11:45

Zgłoszenie Pana Macieja Pajestki z dn. 15.11.2019r. – budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce nr 60/1 (obr. 0140-Długojów Górny, ark. 152) położonej przy ul. Skrzydlatej w Radomiu.

Ar II.6743.698.2019.UM - nie wniesiono sprzeciwu

Metadane

Data publikacji : 20.11.2019
Data modyfikacji : 09.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Urszula Majka Wydział Architektury
Osoba modyfikująca informację:
Urszula Majka

Opcje strony