Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/ogloszenia-komunikaty/47770,Zgloszenie-Polskiej-Spolki-Gazownictwa-sp-z-oo-w-Tarnowie-z-dn-05112019r-budowa-.html
2019-11-15, 00:55

Zgłoszenie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie z dn. 05.11.2019r. – budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 52 i nr 19/5 (obr. 0270, ark. 209) położonych przy ul. Mlecznej w Radomiu.

Ar II.6743.682.2019.UM

Metadane

Data publikacji : 08.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Urszula Majka Wydział Architektury

Opcje strony