Urząd Miejski w Radomiu

Zawiadomia się, że w dniu 21.10.2019 r. w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Radomiu zostało wszczęte na wniosek KLAMAL Sp. zo. o., 26-640 Skaryszew, Odechów 56, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie hali produkcyjno - magazynowym z częściami biurowo - socjalnymi oraz dróg wewnętrznych i parkingów na części działki nr ewid. 166 (obręb 0020-Gołębiów, ark. 6) przy ul. Marii Fołtyn w Radomiu

Metadane

Data publikacji : 04.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kamila Russ Wydział Architektury
Osoba udostępniająca informację:
Karol Majcher Wydział Architektury

Opcje strony

do góry