Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/ogloszenia-komunikaty/47326,Zgloszenie-Polskiej-Spolki-Gazownictwa-sp-z-oo-w-Tarnowie-z-dn-30092019r-budowa-.html
2020-09-30, 23:14

Zgłoszenie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie z dn. 30.09.2019r. – budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia na działce nr 16/3 (obr. 0050, ark. 27) położonej przy ul. Łamanej w Radomiu.

Ar II.6743.607.2019.UM nie wniesiono sprzeciwu

Metadane

Data publikacji : 02.10.2019
Data modyfikacji : 22.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Urszula Majka Wydział Architektury
Osoba modyfikująca informację:
Urszula Majka

Opcje strony