Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/ogloszenia-komunikaty/47042,Zgloszenie-Pana-Piotra-Wieczorka-z-dnia-09092019r-budowa-sieci-wodociagowej-z-pr.html
2020-06-05, 15:25

Zgłoszenie Pana Piotra Wieczorka z dnia 09.09.2019r. - budowa sieci wodociągowej z przyłączem wodociagowym i przyłacza kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 51/20, 49/15, 49/18 (ark. 4, obr. 0020) w Radomiu

zgłoszenie przyjęto - brak sprzeciwu

Metadane

Data publikacji : 10.09.2019
Data modyfikacji : 03.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Karol Majcher Wydział Architektury
Osoba modyfikująca informację:
Karol Majcher

Opcje strony