Ogłoszenia, komunikaty

Ar II.6743.492.2019.UM
Data publikacji 16.08.2019

Zgłoszenie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie z dn. 12.08.2019r. – budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr 14/18 (obr. 0150, ark. 157) położonej przy ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego w Radomiu.

Data publikacji 16.08.2019

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Urszula Majka
Wydział Architektury

Statystyka strony: 25 wizyt