Ogłoszenia, komunikaty

ArI.6743.493.2019.KP
Data publikacji 14.08.2019

Zgłoszenie z dnia 08.08.2019r. ELTRA Sp. jawna - budowa linii kablowych oraz stacji kontenerowej rozdzielczej na dz. nr ew. 54 (ark. 76, obr. 0080) przy ul. Toruńskiej w Radomiu

Data publikacji 14.08.2019

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Piotr Korpal
Wydział Architektury

Statystyka strony: 31 wizyt